Hvorfor invitere mig til et samarbejde?

Jeg brænder for udvikling, også din. Jeg har en god blanding af erfaring, teoretisk og praktisk viden, som kan komme dig til hjælp i dit arbejde med at opnå DINE mål.

Nye øjne på detaljer
Jeg prioriterer samarbejde højt, og tror vi i fællesskab kan få øje på flest detaljer og dermed arbejde med dem.

Nye øjne vil give dig adgang til en ny filosofi, en anden tilgang til dine udfordringer, og en ny sparringspartner vil give dig nye vinkler, i jagten på dine mål, eller på dine udfordringer.

Procesmål
At du har fokus på detaljerne, har stor betydning for om du når dine mål, at du er procesorienteret, samtidig med du arbejder på kompetenceforøgelse.

Det vil give dig mange små succesfulde oplevelser, som er den nødvendige inspirationskilde til dit arbejde med at opnå noget stort.

Terapi
Har erfaring med familielivets udfordringer, jeg er gift og har to børn. Jeg har delt glæder og sorger med dem, set mine nærmeste kæmpe med deres udfordringer, set de er kommet i mål med nogle af deres mål og må konstatere, at der også er mål de ikke er lykkes med endnu.

I mit professionelle virke har jeg draget stor erfaring, dels at arbejde med det pædagogisk og dels med den terapeutiske samtale, samt personale træning og supervision.

"Selv i ordbogen kommer arbejde før succes"

Vores arbejde

Det kan jeg tilbyde dig som din mentaltræner
Mit fokus vil være på DIG og på, hvad der betyder noget for dig, i jagten på at nå dine mål. Det kan være såvel i forhold til din sport, dit arbejde, dit studie eller noget helt andet, eksempelvis forældre til, børn som er eliteidrætsudøvere.

Om det er en ny vinkel eller struktur på det præstationsfremmende, eller et ønske om en generelt bedre trivsel, så er mit udgangspunkt, at jeg føler mig godt rustet til at arbejde sammen med dig om dine mål. Med mig som din personlige mentaltræner, vil forløbet være således at vi starter med en samtale, som er uforpligtende og om kost frit for dig. Efterfølgende snakker vi om den ramme og kontrakt der er grundlaget i et samtaleforløb hos mig, som din mentaltræner.

Om mig

Som udgangspunkt er jeg mest interesseret i hvem du er, og hvad netop DU kan komme til at præstere i dit forsøg på, at nå dine mål.

Før du inviterer mig til et samarbejde, synes jeg alligevel også, at du skal vide lidt om min personlige og faglig baggrund.

Jeg er en mand der i kraft af min alder og min livserfaring har arbejdet tæt sammen med andre mennesker det meste af mit liv. Dette såvel i mit privatliv som i mit arbejdsliv. Derudover har jeg igennem størstedelen af mit liv været tæt knyttet til idræts-verdenen og i særdeleshed elitesporten.

Jeg har været en del af eliteudvalg i et specialforbund, under Dansk Idrætsforbund, og i en årrække været ansat som talenttræner og landstræner i samme forbund.

Jeg er desuden gift og har to næsten voksne børn, som begge er eliteidrætsudøvere.

Dette har givet mig en del brugbar erfaring, hvor jeg til tider har føle mig som en frustreret far, i forhold til at skulle være forælder og ikke træner, men samtidig hjælpe mine børn bedst igennem de forhindringer de møder undervejs, i deres forsøg på at opnå deres personlige mål.

I mit professionelle virke har jeg draget stor erfaring, dels med det pædagogisk og dels med den terapeutiske samtale, samt udarbejde strukturplan for børne trivsel, og strukturplan for trivsel i personalegruppen.

Erfaringer

Personlig udvikling handler om at tage ansvar og få det bedste ud af DIN situation, hvor udgangspunktet ikke nødvendigvis er perfekt

Det perfekte udgangspunkt?

Jeg vil gerne dele min oplevelse af samarbejdet med Christian, og den feedback han gav på et kursus i selvforsvar mod kniv.

Første del var meget praktisk og grundlæggende orienteret, hvor anden del var mere realistisk.

Forskellen var tydelig på om vi stod over for en træningskniv af plastik, hvor opmærksomheden bar præg af, at vi godt vidste det var ’lidt for sjov’, eller om vi stod over for en rigtig kniv. Her var det tydeligt at opmærksomheden var ændret. Det var den opmærksomhed, der mere eller mindre automatisk kommer, hvad end du er den der bærer kniven eller den som står overfor.

Christian lagde et ekstra element på øvelsen, ved at benytte teaterblod, hvilket gjorde en vanskelig situation endnu mere vanskelig og på mere realistiske betingelser.

Den gensidige respekt instruktør og elev imellem, giver læringssituationen et mere perfekt udgangspunkt for udvikling, og dermed en bedre forberedelse på, at der ikke er noget i denne verden som er perfekt.

Det er måske i virkeligheden her vi har behov for at lære mest om os selv, og forberede os på, et ikke perfekt udgangspunkt. Det gode spørgsmål kunne være, hvad er det næstbedste så, hvordan får jeg mest muligt ud af netop denne situation. Hvordan præsterer du når ikke alt er perfekt?

Forberedelse og toppræstation

Jeg har i min refleksion stor fokus på, hvordan jeg kan bruge elementerne og den viden jeg fik på selvforsvarskurset i mit arbejde med præstations fremmende aktivitet. Om det er i forhold til eliteudøvere eller et erhverv er omdrejningspunktet det samme, at toppræstere.

Når vi er opmærksomme på, og arbejder ud fra, at intet i denne verden er perfekt, hvordan forbereder vi os da på at toppræstere på konkurrencedagen? Måske er modstanderen ikke den forventede, eller måske har modstanderen forberedt sig grundigt på de kompetencer han/hun ved du har? Måske har du en følelse af at det ikke er din bedste dag?

Personligt ansvar

En stor del af det, at yde en toppræstation, handler om personligt ansvar. Tager du personligt ansvar? Hvordan giver og modtager du eksempelvis feedback? Hvordan modtager du undervisning fra en instruktør eller det at en leder definerer dine opgaver?

Det spørgsmål vil jeg gerne udfordre dig på, og her tænker jeg på et bestemt buddhistisk ordsprog som måske kan inspirere dig: ’Når eleven er klar, viser mesteren sig’

Det handler om at DU tager ansvar for at få det bedste ud af DIN situation, hvor udgangspunktet ikke er perfekt. Det er underordnet om det er i forbindelse med en konkurrencesituation eller om det er et samarbejde i en gruppe eller med en kollega. Det er dig, din forberedelse og hvad dine følelser og tanker er, som har betydning.

Tanker og ny inspiration er hentet efter min deltagelse i selvforsvarskursus mod kniv, hos Street-Sence.

Referencer

"Jeg har været udøver på det danske karate landshold, mens Leif Pedersen var landstræner. I den forbindelse har jeg haft fornøjelsen af hans empati og inderlige engagement. Specielt tilbage i 2013 ved U21 EM, hvor Leif coachede mig til 4 sejre, og jeg blev vice-europamester." - Christian Hjort

Kontakt

Du er velkommen til at maile, ringe eller sende en sms. Så kan vi tale om et skræddersyet forløb til dine behov.

Generel information

Leif Pedersen

Mobil: 21608732

leif-portraet

Kontakt mig til en uforpligtende snak